PHP/Functions/Override

Материал из Web эксперт
Перейти к: навигация, поиск

Calling an Overridden Function

 <?php
 class vehicle {
   var $brand_name;
   var $number_of_wheels;
   var $seating_capacity;
   function message() {
     echo "the vehicle class!";
   }
 }
 class car extends vehicle {
   var $doors;
   var $rooftype;
   var $powersteering;
   var $powerwindows;
   function message() {
    echo "the car class.", " \n";
    vehicle::message();
   }
 }
 $merk= new car;
 $merk->message();
?>Overriding the Function of a Base Class

<?php
 class vehicle {
   var $brand_name;
   var $number_of_wheels;
   var $seating_capacity;
  
   function message() {
     echo "the vehicle class";
   }
 }
 
 class car extends vehicle {
   var $doors;
   var $rooftype;
   var $powersteering;
   var $powerwindows;
   
   function message() {
     echo "the car class";
   }
 }
 $merk= new car;
 $merk->message();
?>